De Blikken

NL
 

De Blikken

De Blikken is een weilandreservaat van zo’n 45 hectare groot. Het landschap bestaat vooral uit groen grasland. Door de eb- en vloedbeweging ontstond een reliëfrijk landschap, doorsneden met kreken. De grote hoeveelheden water trekken in het winterseizoen veel eenden en ganzen. In De Blikken worden grazers ingezet om de vegetatie open te houden. De Blikken is vanaf de Ringdijk zeer goed te overzien en sinds het najaar van 2007 staat er ook een vogelobservatiehut. Wie onderaan de Ringdijk parkeert, loopt tussen grondwallen en meidoornhagen onbespied naar de hut.

Adres: Ringdijk (ten westen van N58) Schoondijke, Oostburg