De Knokkert

NL
 

De Knokkert

Rondom de oude hoeve van boer David Erasmus heeft Staatsbosbeheer in 1971 een afwisselend bos met wandelpaden aangelegd. Dit gebied is een interessante plek voor mens en dier geworden én een heerlijk speelbos voor kinderen. Het nu veertig jaar oude bos, bestaande uit beuk, populier, es en esdoorn herbergt vele diersoorten zoals ransuil, buizerd, vos en grote bonte specht. Het bos is tevens een slaapplaats voor vogels uit de omgeving. In de rietkragen broeden water- en rietvogels, maar ook de bruine kiekendief.

Adres: Strijdersgatpolder (ten noorden van Provinciale weg Breskens-Sluis) Cadzand.